• Real Estate Made Easy

Compare Listings

Acte necesare la vânzarea unui imobil

Acte necesare la vânzarea unui imobil

Vrei să vinzi un imobil din București? Primul nostru sfat: pregătește din timp actele!

Experiența ne-a învățat că e bine să verificăm încă de la preluarea unei noi proprietăți în portofoliu, existența tuturor actelor necesare la vânzarea unui imobil.

Știm că orice document absent sau incorect poate fi înlocuit, însă această operațiune poate lua luni de zile.

Având în vedere că termenul mediu de realizare a unei vânzări este de 3 luni, în funcție de tipul de proprietate, ne-am obișnuit să profităm de perioada de promovare și negociere pentru a completa eventualele lipsuri.

Am descoperit, vorbind cu clienții noștri, că e destul de greu să obții informații concrete de pe internet despre toate actele de care ai nevoie. Tocmai de aceea, ne-am gândit să scriem acest articol pentru a te ajuta să te pregătești din timp.

Vezi mai jos dacă ai tot ce îți trebuie ca să realizezi vânzarea!

Listă acte necesare la vânzarea unui imobil

 1. Act de identitate valabil.
 2. Act de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (contract vânzare-cumpărare/ contract de donaţie/ proces-verbal de predare-primire/ sentinţă sau decizie civilă definitivă şi irevocabilă/ titlu de proprietate/ certificat de moştenitor etc).
 3. Documentaţie cadastrală (fişa bunului imobil, planul de amplasament, releveul) întocmită de un expert cadastral autorizat.
 4. Un extras de Carte Funciară de informare plus, doar la semnarea contractului, extras de Carte Funciară pentru vânzare, care se poate obține prin intermediul biroului notarial. Acesta din urmă blochează Cartea Funciară timp de 10 zile lucrătoare, astfel încât să nu se poată suprapune două vânzări pentru același imobil.
 5. Certificat de performanță energetică eliberat de un auditor energetic atestat.
 6. În cazul apartamentelor – adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari/ locatari, care să arate situația plăților către aceasta: întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc. În lipsa asociației, vei da o declarație pe propria răspundere.
 7. Ultimele facturi și chitanțe privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului.
 8. Certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară unde se plătește impozitul pentru imobilul respectiv, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plata taxelor.

Dacă imobilul e deținut de o firmă, mai ai nevoie și de:

 1. Certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF.
 2. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia își desfăşoară activitatea persoana juridică.
 3. Certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale).
 4. Împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul).
 5. Hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății.

Dacă imobilul este ipotecat, adaugă în dosar și:

 • Acord de înstrăinare din partea băncii care deține dreptul de ipotecă.

Dacă imobilul se află pe lista monumentelor, asigură-te că ai și:

 • Scrisoare din partea autorităților (Ministerul Culturii și/sau Primărie) privind renunțarea la dreptul de preemțiune.

Dacă ai dobândit imobilul în baza legii 112, ar putea fi nevoie și de completrea dosarului cu:

 • Adeverințe de la Direcția Juridica a Primăriei privind lipsa cererilor de retrocedare.

Ai acum la îndemână o listă completă a actelor care ți-ar putea fi solicitate de notar pentru realizarea vânzării imobilului tău. Desigur, orice alt act care face parte din istoricul imobilului e util și ar trebui predat cumpărătorului.

Ai nevoie de ajutor? Dă-ne un telefon sau contactează-ne aici.

 

 

Alătură-te discuției