Real Estate Made Easy

Cotă de TVA de 5% la achiziția de locuințe, începând cu 1 ianuarie 2022. Condiții de aplicare

TVA 5% redus locuinte noi

Așa cum am informat într-un articol anterior, cota de TVA urmează să scadă la 5% pentru achiziția de locuințe, plafonul de TVA fiind actualizat la 140.000 euro, de la 450.000 lei cât era până în prezent.

Decizia se va aplica de la 1 ianuarie 2022. În continuare vă prezentăm condițiile de aplicare, prevăzute în ordonanța de urgență publicată. Suprafața utilă maximă de 120 mp, fără anexele gospodărești, a fost păstrată drept condiție eliminatorie pentru aplicarea cotei de TVA reduse.

Ce se întâmplă cu familiile care divorțează?

“Dacă în timpul căsătoriei au beneficiat de tva 5% și divorțează, niciunul dintre soți nu mai are dreptul să beneficieze de acest plafon”, precizează Alexandru Soare, CEO Habitat Brokers.

Se poate cumpăra locul de parcare cu TVA de 5%?

Da, condiția fiind ca acesta să fie cuprins în achiziția locuinței, în acelasi contract de vânzare si împreună îndeplinesc condițiile de buget prinse în OUG.

ART.XXV –  (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XXIV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții:

a) prevederile pct. 1- 3, 22-25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;

ART. XXVII – (1) Procedura privind organizarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Până la termenul de 3 zile de la data operaționalizării “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 5% în cazul locuințelor a căror  valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, din care să rezulte că este îndeplinită condiția referitoare la achiziția unei singure locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, care se păstrează la vânzător.

(3)  După operaționalizarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, notarii publici au obligația ca, în maximum 3 zile, să completeze registrul cu informațiile referitoare la contractele de vânzare – cumpărare și actele care prevăd plata în avans pentru achiziția unei locuințe, care au fost autentificate până la termenul prevăzut la alin. (2).

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie