Real Estate Made Easy

Fiți ECO și scădeți factura de electricitate prin instalarea de panouri solare

panou solar

Guvernul României a lansat în ultimii ani mai multe programe pentru a sprijini instalarea de panouri solare pe locuințe. Ultimul program Casa Verde Fotovoltaice s-a încheiat recent, la sfârșitul lunii aprilie 2022, dar este de așteptat să fie relansat curând cu fonduri europene deoarece contextul este unul favorabil dezvoltării producerii de energie prin metode verzi, ca alternativă la gaz sau cărbune.

În rezumat, trebuie să întocmiți un proiect, conform indicațiilor din site-ul Administrației Naționale pentru Mediu, apoi, dacă este aprobată finanțarea, veți putea demara lucrarea cu o firmă specializată – nu sunt multe pe piață. Banii care vin de la stat vor acoperi doar o parte din costuri, deci nu vă așteptați să instalați gratuit panourile solare.

Citiți în continuare câteva din prevederile OUG 143 28/12/2021:

(1) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

(2) Autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.

(3) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată până în 200kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice:

  1. a) să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența între cantitatea de energie consumată și cantitatea de energie produsa si livrată în rețea;
  2. b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferența între cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioada de maximum 24 luni de la data facturării.

(4) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată între 200kW și 400kW si cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice :

  1. a) să achiziționeze energia electrică produsă și livrată conform alin. (1) la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
  2. b) să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată din rețea.

(6) Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (1) și a autorităților publice prevăzute la alin. (2) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.

(7) Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1) din Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

  1. Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1) și (4) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (3).

(9) Compensarea cantitativa a prosumatorilor cu instalatii cu o putere de pana in 200kW va fi acordata până la data de 31 decembrie 2030, în contextul masurilor si actiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate in Planul Național Energie și Schimbari Climbatice, conform unei metodologii ANRE, iar dupa aceasta perioada prosumatorii respectivi pot vinde energia electrica produsa in conditiile prevazute la alin. (3), lit. a) pentru prosumatorii cu o putere instalata intre 200 si 400kW, conform Agerpress.

Un aspect important pe care trebuie să-l avem în vedere este că energia extra nu poate fi stocată deoarece nu este permis acest lucru. Prin urmare, tot ce este produs peste necesarul de consum propriu va fi trimis în rețea și ulterior, pe timp de iarnă de exemplu, va putea fi folosită dacă este necesar, însă nu cu totul gratuit deși este energia pe care care au produs-o panourile voastre pe timp de vară. Astfel, veți plăti taxa de transport și alte câteva taxe adiționale pentru această energie “recuperată”.

O altă temă importantă este modalitatea de folosire a panourilor solare: în leasing sau în proprietate, caz în care ați fi responsabil și de mentenanța lor. Dacă optați pentru leasing, și aici se deschid mai multe drumuri. Astfel, una dintre firmele din piață care instalează panouri fotovoltaice prezintă două opțiuni de leasing:

Contractele de închiriere solară și PPA-urile solare: care este diferența

În timp ce termenii solar lease și solar PPA sunt folosiți în mod alternativ și sunt foarte asemănători în practică, există o diferență cheie între cele două. În cazul leasingului asolar, sunteți de acord să plătiți o chirie lunară fixă ​​sau o plată de leasing, care se calculează utilizând cantitatea estimată de energie electrică pe care o va produce sistemul, în schimbul dreptului de utilizare a sistemului de energie solară. Cu un PPA solar, în loc să plătiți pentru închirierea sistemului de panouri solare, sunteți de acord să achiziționați energia generată de sistem la un preț stabilit pe kWh.”

Merită efortul de a instala panouri voltaice pentru ca locuința sau firma/ depozitul vostru să fie independente energetic – cu sau fără fonduri de la stat? HabitatBROKERS crede că da, dar nu vă pripiți, făceți-vă temeinic temele: studiați ordonanța, faceți toate calculele ținând cont și de costul actual al energiei, și de tendințe, informați-vă cu privire la firmele din România care instalează panouri solare și decideți modul în care veți folosi plăcile fotovoltaice: în leasing sau în proprietate.

Foto: Pexels

Compare listings

Comparaţie